Årskurs 7-9

Trafiksäkerhet

Här hittar du utbildningar och material som rör Trafiksäkerhet. 

Känn dig trygg - förebygg (åk 7)

Text text text 

NTF - Trafiken i skolan

Med Trafiken i skolan kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Här hittar du NTF:s material bl.a. Trafik i läroplanen med förslag på teman/områden som du kan arbeta med i olika årskurser och hur de är kopplade till läroplanen.

Don´t drink and drive - skolmaterial åk 7-9

Materialet syftar till att ge ungdomar verktyg för att ta avstånd från att köra påverkade, åka med någon som är påverkad och hindra andra att göra det. Det är anpassat för tematisk undervisning i årskurserna sju till nio.

Du kan som pedagog använda materialet som en stomme att utveckla i sin helhet eller plocka delar av.

Materialet innehåller övningar, filmer och frågeställningar för ämnesövergripande temaarbeten som på olika sätt berör alkohol och droger i trafiken.

Hållbar utveckling

Här hittar du utbildningar och material som rör hållbar utveckling.

De pedagogiska övningarna är anpassade till grundskolan och gymnasiet och kan användas ämnesövergripande för att introducera eller fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan med syftet att ge en mer nyanserad bild av världen. Lärarhandledningen vill uppmuntra till kreativt och formativt lärande.

Energifallet

 Övningar om energi och hållbar utveckling

Att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen innebär att perspektiv från flera ämnen ska sättas ihop till en komplex helhet. Här hittar du övningar upplagda för att passa både ämnesintegrerad och ämnesspecifik undervisning.

Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer och elevmaterial.

WWF Lärarrum

Världsnaturfonden WWF erbjuder dig som pedagog  en rad olika utbildningar, verktyg och metoder. Här finns bl.a. en uppgiftsbank och möjlighet att mäta skolans ekologiska fotavtryck.

Foto: NASA/WWF

Climate Literacy

Här hittar du som är grundskole- och gymnasielärare undervisningsresurser, där får du förslag på hur du kan introducera klimatämnen i din ordinarie undervisning.

 E-learningprogram uppdelat på olika moduler inom områden som rör klimatförändringar och hållbarhet.