Nollvisionen

Nollvisionen

Visste du att: 1997 beslutade Sveriges riksdag att den så kallade Nollvisionen ska gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen är ett etiskt ställningstagande som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen förutsätter att...