Låna cykelbana

Cykelbanan består av rep, målade gummimattor (övergångsställen) och skyltar. Den byggs med cirkulationsplats, väjningsplikt m.m.

Cykelbanan lånas ut till förskolor, fritidshem och skolor i Eskilstuna kommun.

Utlåning sker i mån av tid från stadsbyggnadsförvaltningen. 

Kontakta oss för mer information