Skolvägen – en del av skoldagen

I Eskilstuna reser de flesta barnen hållbart till skolan, det betyder att de går, cyklar eller åker buss. Det lägger grunden för hälsosamma och hållbara vanor i framtiden.

Att inleda dagen med att röra på sig påverkar skolresultaten positivt. Barn som går eller cyklar hela eller delar av skolvägen får en stor del av den rekommenderade dagliga fysiska aktiviteten automatiskt.

Skolvägen är en del av skoldagen med stor möjlighet till lärande.

Sunda skolvägar

För att fler elever ska ta sig hållbart till och från skolan arbetar vid med konceptet Sunda skolvägar. Det handlar om att tillsammans med skolor möjliggöra och underlätta för hållbara resor till och från skolan. Inom Sunda skolvägar:

  • Finns vi som bollplank när ni vill ordna trafikdagar eller temadagar om hållbarhet.
  • Kan vi utvärdera och följa upp genom att göra en enkel resvaneundersökning på er skola.
  • Kan vi delta vid olika aktiviteter som skolan ordnar med tema trafiksäkerhet och hållbara resor
  • Kan vi hålla miniföreläsningar för medarbetare på skolan

Säker cykelparkering på skolor (2019-10-30)

Eskilstuna kommun har sökt medel hos Klimatklivet för en cykelställssatsning.

Tanken är att med medel ifrån Klimatklivet utföra fysiska åtgärder som ska underlätta hållbart resande till skolan samtidigt som skolorna arbetar med åtgärder för att uppmuntra elever och anställda att gå eller cykla till skolan.

Skolor kan då ta hjälp av Mobilitetsgruppen och erbjudanden inom Sunda skolvägar.

Exempel på aktiviteter:

  • Elever och lärare engageras och får lämna synpunkter inför byggandet av cykelställen
  • Ev. tema eller kampanj i samband med byggandet t.ex. gå- och cykla till skolan tävling
  • Invigning
  • Skapa och skicka ut information till vårdnadshavare om de nya cykelställen och om fördelar för barnen att gå eller cykla till skola

Som skola har ni möjlighet att påverka omfattningen. Om ni vill ta hjälp av oss i arbetet med Sunda skolvägar kan ni börja med att utse en kontaktperson/arbetsgrupp för arbetet och be denne ta kontakt med oss.