Årskurs 4-6

Trafiksäkerhet

Här hittar du utbildningar och material som rör Trafiksäkerhet.

NTF - Trafiken i skolan

Med Trafiken i skolan kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Här hittar du NTF:s material bl.a. Trafik i läroplanen med förslag på teman/områden som du kan arbeta med i olika årskurser och hur de är kopplade till läroplanen.

Trafikkalendern

Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.

Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid.

UR skola (filmer)

UR skola möter barn som berättar om sina erfarenheter av trafiksituationen där de bor. Hur ser vägen till skolan ut? Vilka trafikfaror finns? Vad skulle kunna göra vägen säkrare, och hur kan man påverka dem som bestämmer? Programmen tar också upp trafikregler och beteenden.

Säkra skolvägar, järnväg åk 4-5

Trafikverkets material består av en film och en lärarhandledning.

I lärarhandledningen hittar du samtalsövningar, frågeställningar, lekar, förslag på aktiviteter och uppgifter.

Hållbar utveckling

Här hittar du utbildningar och material som rör hållbar utveckling.

Skolverkets material om ekosystemtjänster - Hur går det runt?

Naturens ekosystemtjänster är avgörande för allt liv. Det här materialet handlar om näringskedjor, varornas kretslopp och hur det hänger samman med vår vardagskonsumtion. Övningen finns i tre versioner anpassade för grundskolans årskurser i biologi. 

Eco Friends - Vatten (åk 4)

Vad har miljö med mig att göra? Hur hänger mina val här hemma ihop med de hotade djuren på andra sidan jorden? Det är vad eleverna i årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 6 inom Eskilstuna kommun får lära sig när de tillbringar tid med Eco Friends.

Årskurs 4 har vatten som tema med för- och efterarbete kopplat till ämnet samt ett besök på Ekeby reningsverk och Parken Zoo djurpark under inspirationsdagen.

Eskilstuna Kommun

Eco Friends - Energi (åk 6)

Vad har miljö med mig att göra? Hur hänger mina val här hemma ihop med de hotade djuren på andra sidan jorden? Det är vad eleverna i årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 6 inom Eskilstuna kommun får lära sig när de tillbringar tid med Eco Friends.

Årskurs 6 har energi som tema med för- och efterarbete kopplat till ämnet samt ett besök på kraftvärmeverket och Parken Zoo djurpark under inspirationsdagen.

Eskilstuna Kommun

Skolmaterial HKK

Här hittar du övningar, faktablad och affischer som kan användas i hem- och konsumentkunskapsundervisningen – ämnesspecifikt eller i samverkan med andra skolämnen.

Här finns övningar om mat, konsumtion och resursanvändning som passar för mellanstadiet.

Naturnytta

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om naturen och de nyttor vi får från den! Här finner du övningar, faktablad och instruktioner som kan användas för att arbeta med några av naturens nyttor.

De pedagogiska övningarna är anpassade till grundskolan och gymnasiet och kan användas ämnesövergripande för att introducera eller fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan med syftet att ge en mer nyanserad bild av världen. Lärarhandledningen vill uppmuntra till kreativt och formativt lärande.

Fairtrade Sverige: Shyssta bananer?

Ett pedagogiskt material som bygger på fem förslag på lektionsplaneringar, där varje lektion har ett tema samt inkluderar ett upplägg för ett annorlunda och roligt studiebesök i en matbutik. Det behövs ett material per pedagog, inga klassuppsättningar. Materialet är förankrat i Lgr11.

WWF Lärarrum

Världsnaturfonden WWF erbjuder dig som pedagog  en rad olika utbildningar, verktyg och metoder. Här finns bl.a. en uppgiftsbank och möjlighet att mäta skolans ekologiska fotavtryck.

Foto: NASA/WWF

Energifallet

Upplev, förstå och samtala om energi

Här hittar du övningar för årskurs 4-6. Vissa har flera delövningar. Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer, bildspel och elevmaterial.