Årskurs 7-9

Trafiksäkerhet

Här hittar du utbildningar och material som rör Trafiksäkerhet. 

NTF - Trafiken i skolan

Med Trafiken i skolan kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Här hittar du NTF:s material bl.a. Trafik i läroplanen med förslag på teman/områden som du kan arbeta med i olika årskurser och hur de är kopplade till läroplanen.

Don´t drink and drive - skolmaterial åk 7-9

Materialet syftar till att ge ungdomar verktyg för att ta avstånd från att köra påverkade, åka med någon som är påverkad och hindra andra att göra det. Det är anpassat för tematisk undervisning i årskurserna sju till nio.

Du kan som pedagog använda materialet som en stomme att utveckla i sin helhet eller plocka delar av.

Materialet innehåller övningar, filmer och frågeställningar för ämnesövergripande temaarbeten som på olika sätt berör alkohol och droger i trafiken.

Promilleglasögon

Specialdesignade glasögon som simulerar den visuella nedsättningen som orsakas av alkohol och andra droger. Används som komplement i utbildning. Kontakta oss för att boka.

Eskilstuna kommun

Hållbar utveckling

Här hittar du utbildningar och material som rör hållbar utveckling.

Hållbar konsumtion

Sveriges konsumenter erbjuder dig som är lärare, konsumentvägledare och liknande flera olika utbildningsmaterial för att hjälpa unga att bli starkare, aktivare och mer hållbara konsumenter.

Exempel på innehåll är bl.a. kognition och tillgänglighet, hållbart mode och de globala målen.

Fairtrade Sverige: Spela roll?

Detta metodmaterial innehåller en lärarhandledning samt ett urval av elevaktiva övningar och rollspel som syftar till att skapa forum för diskussion och reflektion kring hållbar konsumtion, fattigdom och barnarbete mm.

Skolverkets material om ekosystemtjänster - Hur går det runt?

Naturens ekosystemtjänster är avgörande för allt liv. Det här materialet handlar om näringskedjor, varornas kretslopp och hur det hänger samman med vår vardagskonsumtion. Övningen finns i tre versioner anpassade för grundskolans årskurser i biologi. 

Energifallet

 Övningar om energi och hållbar utveckling

Att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen innebär att perspektiv från flera ämnen ska sättas ihop till en komplex helhet. Här hittar du övningar upplagda för att passa både ämnesintegrerad och ämnesspecifik undervisning.

Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer och elevmaterial.

De pedagogiska övningarna är anpassade till grundskolan och gymnasiet och kan användas ämnesövergripande för att introducera eller fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan med syftet att ge en mer nyanserad bild av världen. Lärarhandledningen vill uppmuntra till kreativt och formativt lärande.

Naturnytta

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om naturen och de nyttor vi får från den!

Här finner du övningar, faktablad och annat material för åk 7-9 som kan användas för att arbeta med några av naturens nyttor och ekosystemtjänster.

 

WWF Lärarrum

Världsnaturfonden WWF erbjuder dig som pedagog  en rad olika utbildningar, verktyg och metoder. Här finns bl.a. en uppgiftsbank och möjlighet att mäta skolans ekologiska fotavtryck.

Foto: NASA/WWF

Climate Literacy

Här hittar du som är grundskole- och gymnasielärare undervisningsresurser, där får du förslag på hur du kan introducera klimatämnen i din ordinarie undervisning.

 E-learningprogram uppdelat på olika moduler inom områden som rör klimatförändringar och hållbarhet.

Skolmaterial HKK

Här hittar du övningar, faktablad och affischer som kan användas i hem- och konsumentkunskapsundervisningen –  ämnesspecifikt eller i samverkan med andra skolämnen.

Här finns övningar om mat, konsumtion och resursanvändning som passar för högstadiet.