Årskurs F-3

Trafiksäkerhet

Här hittar du utbildningar och material som rör Trafiksäkerhet. 

Måla trafikmärken

Pyssel med trafikmärken. Här hittar du 15 vägmärken (pdf) att färglägga. 

E-learningsite Unga fakta. 

UR skola (filmer)

UR skola möter barn som berättar om sina erfarenheter av trafiksituationen där de bor. Hur ser vägen till skolan ut? Vilka trafikfaror finns? Vad skulle kunna göra vägen säkrare, och hur kan man påverka dem som bestämmer? Programmen tar också upp trafikregler och beteenden.

Trafikkalendern

Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.

Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid. 

NTF - Trafiken i skolan

Med Trafiken i skolan kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Här hittar du NTF:s material bl.a. Trafik i läroplanen med förslag på teman/områden som du kan arbeta med i olika årskurser och hur de är kopplade till läroplanen.

Bussåkarutbildning (åk 2)

Bussåkarutbildningen anordnas på uppdrag av Eskilstuna kommun och genomförs av samtliga elever i kommuner i årskurs 2.

Utbildningen syftar till säkert beteende i och omkring bussen. Eleverna lär sig hur de på ett säkert sätt väntar på, går på och reser med bussen. Det ingår även en utrymningsövning.

Eskilstuna kommun

Hållbar utveckling

Här hittar du utbildningar och material som rör hållbar utveckling.

Eco Friends - Återvinning (åk 2)

Vad har miljö med mig att göra? Hur hänger mina val här hemma ihop med de hotade djuren på andra sidan jorden? Det är vad eleverna i årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 6 inom Eskilstuna kommun får lära sig när de tillbringar tid med Eco Friends. Årskurs 2 har återvinning som tema med för- och efterarbete kopplat till ämnet samt ett besök på Återvinningscentralen Lilla Nyby och Parken Zoo djurpark under inspirationsdagen. 

Eskilstuna Kommun

Skolverkets material om ekosystemtjänster - Hur går det runt?

Naturens ekosystemtjänster är avgörande för allt liv. Det här materialet handlar om näringskedjor, varornas kretslopp och hur det hänger samman med vår vardagskonsumtion. Övningen finns i tre versioner anpassade för grundskolans årskurser i biologi. 

Naturnytta

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om naturen och de nyttor vi får från den! Här hittar du övningar och material om vår fantastiska natur.

Fairtrade Sverige: Shyssta bananer?

Ett pedagogiskt material som bygger på fem förslag på lektionsplaneringar, där varje lektion har ett tema samt inkluderar ett upplägg för ett annorlunda och roligt studiebesök i en matbutik. Det behövs ett material per pedagog, inga klassuppsättningar. Materialet är förankrat i Lgr11.

De pedagogiska övningarna är anpassade till grundskolan och gymnasiet och kan användas ämnesövergripande för att introducera eller fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan med syftet att ge en mer nyanserad bild av världen. Lärarhandledningen vill uppmuntra till kreativt och formativt lärande.

WWF Lärarrum

Världsnaturfonden WWF erbjuder dig som pedagog  en rad olika utbildningar, verktyg och metoder. Här finns bl.a. en uppgiftsbank och möjlighet att mäta skolans ekologiska fotavtryck.

Foto: NASA/WWF

Energifallet

Upplev, förstå och samtala om energi

Här hittar du nio huvudövningar för årskurs F-3. Vissa huvudövningar har flera delövningar. Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer, bildspel, och elevmaterial.

Skolmaterial HKK

Här hittar du övningar, faktablad och affischer som kan användas i hem- och konsumentkunskapsundervisningen – ämnesspecifikt eller i samverkan med andra skolämnen. 

Här finns övningar om konsumtion och resursanvändning som passar för lågstadiet.