Ny verktygslåda för skolor

Ny verktygslåda för skolor

Barn ska ha bra förutsättningar att kunna cykla till skolan och därför tar Svenska Cykelstäder under 2021 fram en verktygslåda för cykelvänliga skolor. Kommuner, regioner, skolor och även föräldrar kommer att serveras verktyg och inspiration för att främja barns...
Cykelns dag 3 juni

Cykelns dag 3 juni

På Cykelns dag, 3 juni, kan din klass eller din skola slå ett världsrekord. Det handlar om världsrekordet i insamlad cykeltid under en dag. Det nuvarande rekordet sattes av cyklister i Sverige under Cykelns dag i fjol och är på 456 380 minuter eller nästan elva...
El-cyklister på Gökstensskolan

El-cyklister på Gökstensskolan

El-cyklel-utlåningen har startat på Gökstensskolan i Torshälla. Personal lånar el-cykel en månad och ersätter tidigare bilresor. Samtidigt arbetar projektgruppen för Rena Resan vidare med fler cykel-aktiviteter inför hösten. Här kan du lyssna till Gökstensskolans...
Hållbart och aktivt resande för barn

Hållbart och aktivt resande för barn

Nu har Klimatkommunernas kunskapssammanställning om Hållbart och aktivt resande för barn kommit. I informationen finns information, statistik och förslag på åtgärder för föräldrar, skolor, kommuner, föreningar m.fl. Du hittar kunskapssammanställningen här och...
Ökat cyklande till Gökstensskolan

Ökat cyklande till Gökstensskolan

Gökstensskolan i Torshälla samarbetar tillsammans med projektet Rena resan för att jobba med aktiviteter som främjar det hållbara resandet. Rena resan är ett samverkansprojekt tillsammans med Region Sörmland, Region Örebro län och Region Östergötland där Flens kommun...
Hållbart och aktivt resande för barn

Hållbart och aktivt resande för barn

Klimatkommunerna höll ett webbinarium om hållbart och aktivt resande för barn den 9 december 2020. Webbinariet innehåller en sammanställning om barns resande till och från skolan och om hur det kan bli mer hållbart. Exempel lyfts från Helsingborg Stad och Uppsala...
Vill din skola delta i ett projekt?

Vill din skola delta i ett projekt?

Eskilstuna kommun deltar i ett större projekt för ökat hållbart resande, Rena Resan. Projektet Rena resan pågår 2020 – 2022. Eskilstuna arbetar tillsammans med region Sörmland och Flens kommun och kommer tillsammans att genomföra flera aktiviteter i de båda...
Ny cyklar vi!

Ny cyklar vi!

Måndag den 17:e augusti startar skolorna i Eskilstuna och vi behöver alla hjälpas åt för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Alla elever som har möjlighet bör gå eller cykla till skolan för att vi tillsammans ska se till att de som verkligen behöver ta bussen...