Ny verktygslåda för skolor

Ny verktygslåda för skolor

Barn ska ha bra förutsättningar att kunna cykla till skolan och därför tar Svenska Cykelstäder under 2021 fram en verktygslåda för cykelvänliga skolor. Kommuner, regioner, skolor och även föräldrar kommer att serveras verktyg och inspiration för att främja barns...
Cykelns dag 3 juni

Cykelns dag 3 juni

På Cykelns dag, 3 juni, kan din klass eller din skola slå ett världsrekord. Det handlar om världsrekordet i insamlad cykeltid under en dag. Det nuvarande rekordet sattes av cyklister i Sverige under Cykelns dag i fjol och är på 456 380 minuter eller nästan elva...
El-cyklister på Gökstensskolan

El-cyklister på Gökstensskolan

El-cyklel-utlåningen har startat på Gökstensskolan i Torshälla. Personal lånar el-cykel en månad och ersätter tidigare bilresor. Samtidigt arbetar projektgruppen för Rena Resan vidare med fler cykel-aktiviteter inför hösten. Här kan du lyssna till Gökstensskolans...
Hållbart och aktivt resande för barn

Hållbart och aktivt resande för barn

Nu har Klimatkommunernas kunskapssammanställning om Hållbart och aktivt resande för barn kommit. I informationen finns information, statistik och förslag på åtgärder för föräldrar, skolor, kommuner, föreningar m.fl. Du hittar kunskapssammanställningen här och...
Ökat cyklande till Gökstensskolan

Ökat cyklande till Gökstensskolan

Gökstensskolan i Torshälla samarbetar tillsammans med projektet Rena resan för att jobba med aktiviteter som främjar det hållbara resandet. Rena resan är ett samverkansprojekt tillsammans med Region Sörmland, Region Örebro län och Region Östergötland där Flens kommun...