Bussåkarutbildning

Bussåkarutbildningen anordnas på uppdrag av Eskilstuna kommun och genomförs av samtliga elever i kommuner i årskurs 2.

I Eskilstuna får samtliga elever ett elevkort med vilket de kan göra fyra resor per dag inom kommunen. I årskurs 2 börjar många elever åka buss själva och i och med detta hålls denna utbildning för kommunens alla elever i årskurs 2.

Utbildningen syftar till säkert beteende i och omkring bussen. Eleverna lär sig hur de på ett säkert sätt väntar på, går på och reser med bussen. Det ingår även en utrymningsövning.

En skolbussförare kommer till skolan med en buss och genomför 45 minuters utbildningar klassvis i denna alternativt delvis i klassrum. Efter genomförd utbildning får eleverna med sig ett diplom med information till vårdnadshavare och en reflex.

Utbildningen, som har hållits på hösten varje år sedan 2009, är mycket uppskattad av både elever och lärare.