Forskning om vägen till skolan kopplat till välmående och prestation, Karlstad universitet 

2018-01-12 Studie om hur olika faktorer som färdsätt och aktiviteter påverkar barns välmående och prestation i skolan. 

SKL skrift: Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 

Den här skriften förklarar varför föräldrar skjutsar barnen till skolan
genom att redovisa forskningsrapporter och redogöra för en studie som
gjorts på några utvalda skolor.

Gå & cykla till skolan

Länkar och material

Bilgymnastik

Bilgymnastik vill vi inspirera fler till att ta steget och börja gå eller cykla med sina barn till skolan. Här hittar du bland annat en film, information och stöd inför föräldramöten. 

Trafikverket – gå och cykla till skolan

Fler barn som går och cyklar till skolan istället för att bli skjutsade betyder ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp, friskare barn och inte minst att det uppväxande släktet får sunda resvanor från början.