Gymnasieskola

Trafiksäkerhet

Här hittar du utbildningar och material som rör Trafiksäkerhet. 

Parkeringskunskap för blivande yrkesförare

Parkeringsvakterna erbjuder en föreläsning om stannande- och parkeringsregler för blivande yrkesförare inom gymnasieskolornas transportutbildningar.

Föreläsningen är på runt två timmar och behandlar situationer som är yrkesförarens vardag och sker i dialog med eleverna.

Eskilstuna kommun

Don´t drink and drive

Materialet är utformat för att inspirera och vägleda dig som pedagog till ett givande och aktivt arbete mot alkohol och droger i trafiken.

Materialet består av filmer, övningar och frågeställningar som på olika sätt berör problematiken kring alkohol och droger i trafiken. Metoden bygger i första hand på teorier om samtal och dialog som en väg till social inlärning, färdighetsträning och normativ undervisning.

Promilleglasögon

Specialdesignade glasögon som simulerar den visuella nedsättningen som orsakas av alkohol och andra droger. Används som komplement i utbildning. Kontakta oss för att boka.

Eskilstuna kommun

Hållbar utveckling

Här hittar du utbildningar och material som rör hållbar utveckling.

Hållbar konsumtion

Sveriges konsumenter erbjuder dig som är lärare, konsumentvägledare och liknande flera olika utbildningsmaterial för att hjälpa unga att bli starkare, aktivare och mer hållbara konsumenter.

Exempel på innehåll är bl.a. kognition och tillgänglighet, hållbart mode och de globala målen.

WWF Lärarrum

Världsnaturfonden WWF erbjuder dig som pedagog  en rad olika utbildningar, verktyg och metoder. Här finns bl.a. en uppgiftsbank och möjlighet att mäta skolans ekologiska fotavtryck.

Foto: NASA/WWF

Climate Literacy

Här hittar du som är grundskole- och gymnasielärare undervisningsresurser, där får du förslag på hur du kan introducera klimatämnen i din ordinarie undervisning.

E-learningprogram uppdelat på olika moduler inom områden som rör klimatförändringar och hållbarhet.

De pedagogiska övningarna är anpassade till grundskolan och gymnasiet och kan användas ämnesövergripande för att introducera eller fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan med syftet att ge en mer nyanserad bild av världen. Lärarhandledningen vill uppmuntra till kreativt och formativt lärande.

Fairtrade Sverige: Köper du det här?

Materialet består av en lärarhandledning och en omfattande del med elevaktiva övningar. Här finner du texter, värderingsövningar, rollspel och andra övningar på temat hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande. Materialet är förankrat i Gy2011.

UR skola - Härifrån till hållbarheten

Hur ska framtidens stad förändras för att bli hållbar? Fossildrivna transporter, samåkning, elbilar och självkörande fordon.

Del i en serie. Arbetsmaterial och filmer.