Alla grund- och gymnasieelever folkbokförda i Eskilstuna kommun erbjuds ett busskort, kallat elevkort, som berättigar till fyra resor/dag utan egen kostnad för eleven.

Kortet gäller alla dagar i veckan under skolåret. Elevkortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

Kortet ser ut som Sörmlandstrafikens vanliga gröna plastkort och eleven måste skriva sitt namn på kortet. Under sommarlovet behålls kortet och det kan laddas med sommarkortet eller reskassa hos Sörmlandstrafiken.

Vid höstterminens start aktiveras elevkortet igen. Kortet gäller under alla övriga lov.

Påminn gärna era elever på våra skolor i Eskilstuna att de kan använda elevkortet under läslovet v. 44.

Eskilstuna kommun erbjuder en mängd spännande aktiviteter under läslovet som eleverna med fördel kan ta bussen till!

Läs mer om kommunens alla aktiviteter som erbjuds under läslovet:

https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/barn-och-unga/ung/hostlov.html