Björktorpsskolan, en skola i framkant!

I Eskilstuna finns det många skolor och många som jobbar bra utifrån barns skolvägar, barns hälsa och hållbara resor till och från skolan.

En skola som kommit särskilt långt med detta är årskurs 4 på Björktorp, en årskurs som inte är lokaliserad i gamla skolan i övre Nyfors utan på Tullgatan 4 i Eskilstuna. (tidigare Sprints lokaler Sprint står för Språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet).

Då Eskilstuna växer så det knakar räcker våra skolor inte till och många skolor är trångbodda.

På Björktorp löser man detta genom att flytta hela årskurs 4 till lokalerna på Tullgatan. Detta innebär att barnen måste ta sig mellan Gamla Tullgatan och Björktorp då delar av undervisningen fortfarande sker på Björktorp, exempelvis idrott, slöjd musik och bild.

Vi i mobilitetsgruppen ser att just barn är en viktig målgrupp för oss varför vi tagit fram en webbsida som heter trafiksmartskola.se och som är en sida som ska hjälpa skolor att jobba med hållbara resor och trafiksäkerhet. I samband med att vi informerade Björktorp om trafiksmartskola så kom vi i kontakt med lärarna Kim och Patrik som jobbar som lärare i årskurs 4.

Jag hade möjlighet att följa med Kim och Patrik en skoldag för ett studiebesök där jag var med från morgon till eftermiddag vilket var mycket intressant. Skolan öppnar 07.40 och lektionerna börjar 8.20. Under dessa 40 minuter droppar eleverna in och de som önskar får läxhjälp eller kan jobba själva med skolarbete vilket ett flertal barn gjorde. Det var lugnt och mysigt i lokalerna med soft musik. Skolan är ganska liten med en korridor och 4 klassrum och några grupprum. Det går ca 70 barn på skolan som är fördelade på 4 klasser så det är ganska små barngrupper.

Barnen tar sig själva till skolan på olika sätt. De flesta går men några cyklar, åker buss eller blir skjutsade med bil.

En sak som jag tror utmärker skolan är att de jobba i princip enbart digitalt. Nästan all undervisning sker digitalt och eleverna har egna datorer som de tar hem varje dag, om de vill och har läxor.

Under lektionerna integrerar Kim och Patrik pausgympa vid behov. När de märker att energinivåerna sjunker så lägger de in 3-4 minuters rörelselek.

På förmiddagsrasten bjuds alla elever på frukt som eleverna delar ut till sina skolkamrater och de elever som har behov, får äta medhavd frukost i skolans caféteria.

Skollunchen äts i Kårens gamla lokaler tillsammans med Faktoriet, som ligger ca 5 minuters promenadväg från skolan. Maten som äts får de från S:t Eskils gymnasium.

Då skolan är centralt belägen så är det mycket begränsat med skolgård och lekytor utomhus, varför de har inneraster.

Skolan ligger i ett gammalt industriområde och ytan utanför används främst för bilparkering.

Varje skoldag avslutas på gamla skolan på Björktorp och det är ca 1 km mellan skolorna. Detta innebär att eleverna går tillsammans med sin lärare från Gamla Tullgatan till Björktorp varje dag.

I samband med dessa promenader har de integrerat trafikundervisning så att eleverna ska lära sig hur man uppför sig i trafiken och kunna göra riskbedömningar. Vid promenaderna har de två utsedda barn som ansvarar för promenaderna, så kallade klassvärdar. Ett barn går först och ser till att alla är med och går på ett led och ett barn går sist och ser till att alla är med. Barnen tar denna uppgift på allvar och de roterar varje vecka så alla barn får prova på uppgiften. Barnen sköter sig exemplariskt vid promenaderna och visar hög medvetenhet om att de är i ett ”trafikrum” och måste därför vara uppmärksamma och fokuserade på trafiken och samspelet med andra trafikanter. Ingen leker eller stör ordningen på något sätt. Allt sker lugnt och kontrollerat och det märks att barnen är vana vid detta. Det är roligt att se hur barnen får öva på sina ledaregenskaper och lära sig ta ansvar för sina kamrater i och med promenaderna.

Det finns en stark känsla av sammanhållning mellan barnen och de är mycket sociala, vänliga och väluppfostrade.

Just den dagen då jag är på skolan träffar jag även en förälder till ett av barnen och den föräldern har bara gott att säga om skolan, personalen och undervisningen och hon berättar att hennes dotter stortrivs på skolan. Hon berättar även att hon upplever att hennes dotter är piggare än förr och att det kan hänga ihop med de dagliga promenaderna.

Tack Björktorp och Kim och Patrik för att jag fick ta del av hur ni jobbar smart och integrerat med hållbara resor, trafiksäkerhet och för barns hälsa!

Jobbar din skola också smart med dessa frågor? Tveka inte att kontakta oss i mobilitetsgruppen och berätta hur!