Hur jobbar ni med att integrera trafikkunskap i skolan?

Ett tips är att ladda hem skriften Trafiksmart från Sveriges kommuner och regioner för inspiration hur man kan jobba med trafikfrågor i skolan.

Trafiken är en naturlig del av vardagen för barn och ungdomar. Samtidigt är trafikens utveckling och utformning avgörande för att samhället ska förändras i en hållbar riktning. Att i olika former ta upp trafik i skolans undervisning är därför både självklart och viktigt. Ett av skolans uppdrag är att belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. I skriften Trafiksmart kan olika infallsvinklar på trafik fungera som konkreta och engagerande exempel.

Den här skriften vill visa hur det kan gå till i den dagliga undervisningen i den svenska skolan.

Trafikfrågor i skolan har historiskt framför allt handlat om trafiksäkerhet. Nu ska skolans arbete med trafik dessutom omfatta andra områden som leder till hållbar utveckling, exempelvis resor, transporter, miljöfrågor och samhällsplanering. Den breddade inriktningen av kunskapsområdet trafik visar sig genom att området lyfts fram inom olika ämnen.

Skriften är självklart kostnadsfri och du hittar den här: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/trafiksmart-om-trafik-i-larande-for-hallbar-utveckling.html