Den 10 november är det dags för årets Cykelting, en digital konferens med fokus på hållbara transporter för framtidens generationer. Maria Wetterstrand är moderator och flera intressanta föreläsningar väntar.

Dagen bjuder på inspirerande föreläsningar kopplat till barn och ungas cyklande samt resultat från
projektet Cykelsamverkan Sörmland. Ta också del av hur vi kan bidra till att uppnå miljömål kopplade till hälsa och klimat. Under dagen diplomeras de arbetsplatser som deltagit i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats.

Varmt välkomna att delta och tipsa gärna vidare.

Här hittar du program och anmälan.