Med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande kollektivtrafik har Sörmlandstrafiken skickat ut följande information till skolor för att nå vårdnadshavare.

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens nya direktiv gällande kollektivtrafik ber vi att alla elever som kan gå eller cykla till skolan ska göra det. Detta för att undvika trängsel och bereda plats på bussarna för de som ovillkorligen måste resa för att upprätthålla samhällskritiska funktioner.

Barn som cyklar