Nu har Klimatkommunernas kunskapssammanställning om Hållbart och aktivt resande för barn kommit. I informationen finns information, statistik och förslag på åtgärder för föräldrar, skolor, kommuner, föreningar m.fl. Du hittar kunskapssammanställningen här och rapporten i sin helhet här.

Klimatkommunernas kunskapssammanställning Hållbart och aktivt resande för barn baseras framförallt på rapporter från myndigheter och intresseorganisationer, men även dokument från kommuner och viss personlig kommunikation med kommuntjänstepersoner.