Klimatkommunerna höll ett webbinarium om hållbart och aktivt resande för barn den 9 december 2020.

Webbinariet innehåller en sammanställning om barns resande till och från skolan och om hur det kan bli mer hållbart. Exempel lyfts från Helsingborg Stad och Uppsala kommun och webbinariet avslutas med ett samtal där även Trivector deltar.

Nu finns webbinariet att se inspelat. Du hittar det här.