I Eskilstuna reser de flesta elever hållbart till skolan vilket betyder att de går, cyklar eller åker buss. Det lägger grunden för hälsosamma och hållbara vanor.

Att inleda dagen med att röra på sig påverkar skolresultaten positivt och den dagliga rekommendationen av daglig fysisk aktivitet kommer automatiskt för de som går eller cyklar till skolan. Elever som cyklar är mer pigga i slutet av dagen och elever som tar sig till skolan själva mår bättre och är mer kreativa. Trots detta är det idag alltför många barn och unga som blir skjutsade i bil till skolan.

Eskilstuna kommun är medlem i Svenska cykelstäder och deltar i årets kampanj för ökad cykling. I år har medlemskommunerna gemensamt valt barn och unga som målgrupp och en kampanj för minskat skjutsande till skolan har tagits fram. Kampanjen genomförs i olika medier i flera kommuner under augusti – september.

Parallellt med detta går det också ut information om skolvägen till alla vårdnadshavare i grundskolan.