Enligt studie från Centrum från idrottsforskning så rör sig våra unga för lite.

Men det finns skillnader utifrån socioekonomiska faktorer, kön och ålder. Pojkar rör sig mer än flickor, yngre är mer aktiva än tonåringar.

Enligt svenska läkarkårens rekommendationer så ska unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande aktivitet och det kan vara allt från att cykla till skolan, lek på raster och idrott på fritiden.

Att få barn och unga att röra på sig tillräckligt är såklart inte bara skolans ansvar. Ytterst är det föräldrars/vårdnadshavares ansvar men vi är många aktörer som kan hjälpa barn att bli mer aktiva både skolan, föreningslivet och vi som verkar för säkra skolvägar.

När vi i mobiltetsgruppen träffat skolor i Eskilstuna så visar det sig glädjande nog att de skolor vi träffat uppger att de har ”mobiltelefonförbud” på raster vilket gör att barn upp till årskurs 6 är aktiva på rasterna med rörelse och lek.

Hur ser det ut på din skola? Har ni mobiltelefonförbud i skolan? Upplever ni att era elever rör sig mycket på rasterna? Är det skillnad i ålder?