Det finns många studier som visar på positiva effekter av fysisk aktivitet. Skolelever som rör på sig hänger lättare med i undervisningen. Arbetar ni med rörelse på er skola?

Idag är det vanligt att barn rör sig för lite och är stillasittande en stor del av dagen. Endast 22 % av flickorna och 44 % av pojkarna når rekommendationen om fysisk aktivitet. Allra minst rör sig flickor på gymnasiet och mest aktiva är de yngsta pojkarna.

Många skolor arbetar aktivt med rörelse under skoldagen och märker av effekter som färre bråk och bättre trivsel och gemenskap. Barn som rör på sig presterar bättre i skolan. Rörelse gör att barnen:

  • lär sig bättre
  • kan koncentrera sig bättre
  • får bättre arbetsminne
  • ökar sitt självförtroende

Barn som har som vana att gå eller cykla till skolan får en del av den dagliga fysiska aktiviteten på vägen till skolan. Flera kommuner driver kampanjer och projekt för att fler barn ska gå eller cykla till skolan. Luleå kommun är ett exempel. De har tillsammans med Luleå tekniska universitet drivit folkhälsoprojektet ”Jag tar mig framåt” i syfte att främja barns hälsa, öka trafiksäkerhet och bidra till en hållbar miljö.

Att en stor del barn skjutsas till skolan idag beror till viss del på föräldrars oro för trafik. Barn idag ges mindre frihet att röra sig fritt i sina närområden. Oron blir lätt en ond cirkel eftersom biltrafiken runt skolorna uppstår till följd av att fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn. Antalet barn som omkommer i vägtrafiken har dock minskat över tid från runt 100 barn per år på 1980-talet till 16 idag. (Trafiksstatistik: www.trafa.se)

Vi kan hjälpa er att ta fram informationsmaterial, informera och ordna aktiviteter som syftar till att fler barn ska gå eller cykla till skolan. Om ni har tankar om detta och vill träffa oss och diskutera så hittar ni våra kontaktuppgifter här.