Visste du att:

1997 beslutade Sveriges riksdag att den så kallade Nollvisionen ska gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Nollvisionen är ett etiskt ställningstagande som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen förutsätter att vägar, gator och fordon i högre grad anpassas till människans förutsättningar samtidigt som trafikanterna måste följa trafikreglerna.

Över tid har Nollvisionen betytt oerhört mycket. Idag är det ca 300 personer som dör årligen och ca 3000 personer skadas allvarligt. Även om utvecklingen är positiv så är det fortfarande för många som omkommer och/eller skadas allvarligt i trafiken.

Det är många aktörer som har ansvar för detta arbete såväl stat, region, kommun och den enskilda trafikanten. Samhällets ansvar (stat, region och kommuner) handlar främst om att skapa trafiksäker infrastruktur med bland annat mitträcken, 2+1 vägar, fartkameror och att bygga om korsningar till cirkulationsplatser. Vissa av dessa åtgärder är inte populära men de bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Det du som trafikant kan göra för att öka säkerheten på vägen är att alltid hålla hastigheter och anpassa hastigheter till rådande situation, använd bälte och aldrig köra med alkohol eller droger i kroppen samt att cyklister och mopedister använder hjälm är några viktiga aspekter.

Vi kan alla bidra till att vi når Nollvisionen och därmed räddar liv.

Du är väl med?

Nollvisionen