Barn ska ha bra förutsättningar att kunna cykla till skolan och därför tar Svenska Cykelstäder under 2021 fram en verktygslåda för cykelvänliga skolor. Kommuner, regioner, skolor och även föräldrar kommer att serveras verktyg och inspiration för att främja barns cykling. Det kommer även att finnas en checklista för vad det innebär att vara en cykelvänlig skola.


Tanken är att verktygslådan ska fungera som ett stöd för kommuner och skolor i deras arbete med att öka barns cykling till skolan. I kombination med inspirationsmaterialet jobbar vi på två håll med att främja barns aktiva och säkra skoltransporter.

Projektet hämtar inspiration från framgångarna med konceptet Cykelvänlig arbetsplats som är ett stöd för arbetsgivare har peppat många runtom i landet att börja cykla till jobbet. Nu tas steget till skolorna.

I projektet samverkar Svenska cykelstäder med bland annat försäkringsbolaget If som länge har arbetat för säkra skolvägar. Plattform och verktygslåda för Cykelvänlig skola utvecklas under våren 2021. Planen är att lansera den till starten av höstterminen 2021,.

Projektet genomförs med bidrag från Trafikverket.

Om du som arbetar på kommun eller skola vill veta mer om projektet Cykelvänlig skola– kontakta projektledare:
Emilia Sternberg
073 – 078 08 35
emilia.sternberg@svenskacykelstader.se