Den 9-10  januari besökte vi årets Transportforum i Linköping. Transportforum är nordens största konferens för transportfrågor. Här delas ny kunskap, forskning och metoder som på olika sätt rör transporter. Våra möjligheter att nå klimatmålen låg till grund för de flesta sessioner och föreläsningar.

Flera sessioner handlade om barns skolresor. Ett exempel på vad som diskuterades är elevers start- och sluttider. Exempel på skolor som provat att förändra skoltiderna presenterades. Eleverna (framförallt i äldre årskurser) hade en senare starttid (ca. 10:00). Det finns forskning som stöder att framförallt tonåringar skulle må bättre av att börja skolan senare och det har diskuterats i media under flera år. Att frågan diskuteras på Transportforum handlar om det problem som upplevs i de flesta städer när vi alla använder transportsystemet under samma tid på morgon och eftermiddag.

Det har också att göra med att många elever idag får skjuts till skolan vilket bidrar till en otrygg trafikmiljö kring skolor samtidigt som barn idag rör på sig allt mindre (cyklandet bland barn och unga har minskat kraftigt). Det påverkar naturligtvis också miljön och försvårar möjligheterna att nå klimatmålen.

Ett exempel ifrån en skola i Eslöv togs upp. Där hade man arbetat med urbana labbar (samskapande). Metoden innebär att utgå ifrån ett geografiskt område och involvera användare i innovationslärande. Metoden har en experimenterande karaktär och bidrar på så sätt till kunskap.

Det visade sig att 1/4 av de som bodde inom 1 km från skolan skjutsades dit.

I ett annat exempel användes en dialogbaserad arbetsmetod. I det arbetet hade de efterfrågat goda exempel på skolor där hämta/lämna fungerar bra. Det visade sig att ingen hade något exempel på en skola där det fungerade vilket stämmer bra med vår egen erfarenhet. De flesta kommuner vi möter tycks ha liknande problem men sakna lösningar.

I arbetet hade eleverna fått uttrycka sina önskemål och det visar sig att de vill ta sig själva till skolan. För dem är vägen till skolan ett äventyr och de hade bl.a. önskemål om bättre cykelparkering under tak.

Det visade sig också att inte många kände till varför en inte bör skjutsa sitt barn och att kunskapen därför behöver spridas mer.

Jessica Westman som är doktor i psykologi vid CTU har forskat på hur valet av transportsätt och aktiviteter under resan påverkar barns välmående och prestation i skolan: https://www.kau.se/nyheter/barn-som-sjalva-tar-sig-till-skolan-ar-mer-nojda-och-presterar-battre

Rapport om School mobility labs: https://www.trivector.se/infotek/single-view/download/2018-65-region-skaane-school-mobility-labs-v-10/