För att fler elever ska ta sig hållbart till och från skolan arbetar vid med konceptet Sunda skolvägar. Det handlar om att tillsammans med skolor möjliggöra och underlätta för hållbara resor till och från skolan. Inom Sunda skolvägar:

  • Finns vi som bollplank när ni vill ordna trafikdagar eller temadagar om hållbarhet.
  • Kan vi utvärdera och följa upp genom att göra en enkel resvaneanalys på er skola.
  • Kan vi delta vid olika aktiviteter som skolan ordnar med tema trafiksäkerhet och hållbara resor
  • Kan vi hålla miniföreläsningar för medarbetare på skolan

Här kan du läsa mer om Sunda skolvägar och en ansökan som Eskilstuna kommun skickat till Klimatklivet.