För några veckor sedan var vi inbjudna till Björktorpsskola för att prata om trafiksmartskola och det var ett mycket trevligt möte.

Björktorpsskola ligger i ett centralt bostadsområde som heter Övre Nyfors och de har årskurs F-6 på skolan.

Dock är skolan för liten då de har många elever så de har även undervisning i lokaler i Nyfors och i centrum. Just detta med en skola på olika platser ställer en del krav på skolan och eleverna utifrån logistik och transporter och därför har några lärare på skolan börjat med trafikundervisning i samband med att eleverna ska ta sig till och från skolan.

De har bland annat tagit fram ett enkelt trafiktest för att eleverna ska få visa sina trafikkunskaper. Inför testet får de öva på att stanna vid övergångsställen, ha ögonkontakt med andra trafikanter, vänta in hela klassen mm.

Ett riktigt bra exempel på både hur man kan integrera trafikundervisning i skolan och verkar för barnens hälsa då de går till och från skolan. Vi har pratat med skolan om att påbörja ett pilotprojekt med skolan utifrån detta fina och viktiga initiativ.