Foto från British Junior reception

Trafiksmartskola hos British Junior

Den 26 mars besökte vi British Junior som är en av kommunens friskolor med F-9.

Skolan ligger i området vid Mälarsjukhuset, nära Odlarskolans lokaler.

Vi träffade samtliga lärare i F-9 och berättade om webbsidan trafiksmartskola.se

Flera lärare uttryckte ett behov av att få hjälp med input till undervisning när det gäller trafiksäkerhet och hållbara transporter och menade att webbsidan kan vara en bra hjälp.

En sak som British Junior infört för att öka barns rörelse är Generation Pep. Generation Pep är initiativ som kronprinsessparet instiftat och syftet är att skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Läs mer på www.generationpep.se

Verkligen bra!