Torsdagen den 2 maj 2019 träffade vi våra ”grannar” Fristadsskolan i centrala Eskilstuna för att berätta om Trafiksmartskola.

Fristadsskolan är en centralt placerad skola som ligger vid Sankt Eskils gymnasium. Skolan är nybyggd och är belägen på Sankt Eskils skolgård.

Fristadsskolan har högstadiet och nästan 300 elever och till hösten räknar de med ytterligare 100 elever då skolan ska utökas med årskurs 6.

Personalen berättade att de tror att många av deras elever åker buss till och från skolan då busshållplatserna ligger precis i anslutning till skolan.

Personalen visade stort intresse för vår sida och det blev mycket bra diskussioner vid vår träff med skolan.