Skolgården Lagersberg skola

Vi fortsätter att besöka skolorna i Eskilstuna med information om vår webbsida trafiksmartskola.se

Den 28 mars var vi inbjudna till Lagersbergsskolan som är en F-6 skola i ett bostadsområde som heter Lagersberg och som ligger ca 3 km från centrum.

Personalen berättade att de allra flesta barnen på skolan går eller cyklar till och från skolan vilket vi tycker är bra, både utifrån miljöperspektiv som utifrån barnens hälsa.

När vi frågade personalen om hur de upplever barns rörelse på skoltid så berättade de att på deras skola så är barnen mycket aktiva på rasterna och detta hör bland annat ihop med att det är ”mobilförbud” på skoltid. Alla barn lämnar in sin mobil till en personal på morgonen och hämtar den på eftermiddagen.

Verkligen bra!

Vi vet inte om det kanske är så på alla skolor i Eskilstuna?

Om inte så borde alla skolor ta efter detta…

Personalen vi träffade var mycket nyfikna på webbsidan och vi har dessutom bokat in att vi från mobiltetsgruppen ska delta vid en friskvårdsdag som skolan anordnar med ett lopp för barnen den 5 juni som heter Juniloppet och där alla drygt 500 barn deltar. Det ser vi verkligen fram emot.