Tisdag den 3 december hälsar Energikontoret i Mälardalen er varmt välkomna till en minimässa med fokus på cykling och hållbara transporter.

Forskning visar att cyklandet bland barn och unga har minskat, med risk för försämrad hälsa som följd. Samtidigt krävs en kraftsamling för att vi ska lyckas uppfylla det nationella klimatmålet; att minska utsläppen från inrikes transporter med 70% till 2030.

Passa därför på att erbjuda era elever/förskolebarn ett inspirerande besök på vår minimässa och informera samtidigt om vikten av cykling – det bidrar både till bättre hälsa och ett mer hållbart klimat! Minimässan anordnas i samband med konferensen Sörmlands Cykelting på Lokomotivet i Eskilstuna. Utställarna kommer bjuda på häftiga cyklar, mobilitetslösningar, turistinformation och mycket annat som hör cykling till.

Datum: Tisdag 3 december Tid: 09:00 – 11:30 Plats: Lokomotivet Eskilstuna