Barn med cykelhjälmar står vid sina cyklar

Förr var det vanligt med åldersrekommendationer för vid vilken ålder barn ansågs kunna cykla till skolan och ibland lever dessa rekommendationer kvar.

2016 genomfördes ett projekt om säkrare cykling för barn i tätort finansierat av Trafikverkets Skyltfond. Projektet studerade vilka åldersrekommendationer som kan och bör användas för barns cykling till skolan; bör det t.ex. finnas olika rekommendationer beroende på trafikmiljön i ett område? Tar vi hänsyn till barns behov av fysisk aktivitet och självständig mobilitet i och med kommuners och skolors rekommendationer?

Några viktiga slutsatser var att åldersrekommendationerna togs fram i en tid med andra värderingar och problem. Den befintliga rekommendationen är inflytelserik men föråldrad. I Europa är det större spridning i vilken ålder som rekommenderas.

Rekommendationer är bra men bör inte baseras på ålder. Det är bra för barn att öva på att cykla i trafikmiljö (med vuxen). Barn lär sig inte automatiskt att cykla i trafik vid en viss ålder. Det krävs övning.

Det är framkom också att det är viktigt att barns cyklande på fritiden är minst lika viktigt som cykling till och från skolan.

Istället för att ge en fast åldersrekommendation för när barnet kan börja cykla själv, är det alltså bättre att utgå från trafikmiljön och barnets trafikvana.

Här kan du läsa mer och se kontaktuppgifter om du vill läsa studien i sin helhet.