Eskilstuna kommun deltar i ett större projekt för ökat hållbart resande, Rena Resan. Projektet Rena resan pågår 2020 – 2022. Eskilstuna arbetar tillsammans med region Sörmland och Flens kommun och kommer tillsammans att genomföra flera aktiviteter i de båda städerna med start vid årsskiftet.

Vi har en projektidé som rör skolor där vi tänker oss att arbeta med en utvald skola och genomföra åtgärder för att föräldrar ska cykla med eller låta sina barn cykla till skolan och därmed inte skjutsa dem med bil till och från skolan.

Vi söker därför en skola i Eskilstuna som vill delta i projektet och ta del av åtgärderna. Skolans insats kräver inte så mycket mer än att ni är delaktiga i vilka åtgärder och aktiviteter vi sedan ska genomföra. Skolan får i och med projektet ta del av en del kvalitetshöjande aktiviteter, utbildning och åtgärder och förhoppningsvis fungera som ett gott exempel för andra skolor.

I arbetet får rektor och kommunikatör en kortare utbildning i nudging (beteendedesign) för att sedan delta på en workshop där vi tillsammans tar fram förslag på möjliga nudgar i den fysiska miljön.

Vi söker i första hand en skola med årskurs F-6 där det är vanligt att vårdnadshavare lämnar och hämtar i bil.

Vill din skola vara med och delta?

Kontakta sabina.dernelid@eskilstuna.se för anmälan eller vid frågor om projektet.

Vid många intresserade gör vi urval efter elevers möjligheter att resa hållbart till skolan t.ex. genom att se hur många som har en kortare resväg till skolan.