Att cykla året runt ger inte bara regelbunden vardagsmotion utan även stora miljövinster. Konsten är att börja och att göra det till en vana.

Eskilstuna kommun uppmuntrar till vintercykling och deltar i Vintercyklist 2019 som en del i Cykelsamverkan Sörmland. Vi deltar också i svenska cykelstäders kampanj för ökad vintercykling.

Vintercyklist 2019 startar den 1 december och pågår till den 28 februari. Kampanjen syftar till att gynna ett mer hållbart och hälsosamt resebeteende. I tävlingen använder vi appen Endomondo för att registrera våra cykelresor till och från arbetet (och tjänsteresor med tjänstecyklar). Om du inte anmält dig än kan du läsa mer och anmäla dig här.

Cykling har många hälsofördelar och förutom studiers resultat om vikten av fysisk aktivitet för vår hälsa har det även gjorts studier på cykelpendling, här hittar du ett exempel. Att cykla är ett suveränt sätt att få motion på.