Sabina Dernelid

Projektsamordnare hållbara resor

Adress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Trafikavdelningen, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna

Eskilstuna Direkt: 016-710 10 00