Låna cykelbana

Cykelbanan består av rep, målade gummimattor (övergångsställen) och skyltar. Den byggs med cirkulationsplats, väjningsplikt m.m. Cykelbanan tar upp mycket yta och väger en del. 

Cykelbanan lånas ut till förskolor, fritidshem och skolor i Eskilstuna kommun vid större aktiviteter.

Utlåning sker i mån av tid och möjlighet. 

Kontakta oss för mer information