Parkeringsvakterna erbjuder en föreläsning om stannande- och parkeringsregler för blivande yrkesförare inom gymnasieskolornas transportutbildningar.

Föreläsningen är på runt två timmar och behandlar situationer som är yrkesförarens vardag och sker i dialog med eleverna.

Innehållet anpassas efter skolans önskemål.

Kontakt: parkering@eskilstuna.se