Skolvägen – en del av skoldagen

I Eskilstuna reser de flesta barnen hållbart till skolan, det betyder att de går, cyklar eller åker buss. Det lägger grunden för hälsosamma och hållbara vanor i framtiden.

Att inleda dagen med att röra på sig påverkar skolresultaten positivt. Barn som går eller cyklar hela eller delar av skolvägen får en stor del av den rekommenderade dagliga fysiska aktiviteten automatiskt.

Skolvägen är en del av skoldagen med stor möjlighet till lärande.

Aktiv skolväg

För att fler elever ska ta sig hållbart till och från skolan arbetar vid med aktiv skolväg. Det handlar om att tillsammans med skolor möjliggöra och underlätta för hållbara resor till och från skolan. Inom aktiv skolväg:

  • Finns vi som bollplank när ni vill ordna trafikdagar eller temadagar om hållbarhet.
  • Kan vi utvärdera och följa upp genom att göra en enkel resvaneundersökning på er skola.
  • Kan vi delta vid olika aktiviteter som skolan ordnar med tema trafiksäkerhet och hållbara resor
  • Kan vi hålla miniföreläsningar för medarbetare på skolan

Hållbart och aktivt resande för barn

Klimatkommunerna, varav Eskilstuna kommun är en, har tagit fram en kunskapssammanställning med information, statistik och åtgärdsförslag för olika målgrupper. 

Här hittar du kunskapsinsamlingen och här hittar du rapporten i sin helhet.