Skolvägen – en del av skoldagen

I Eskilstuna reser de flesta barnen hållbart till skolan, det betyder att de går, cyklar eller åker buss. Det lägger grunden för hälsosamma och hållbara vanor i framtiden.

Att inleda dagen med att röra på sig påverkar skolresultaten positivt. Barn som går eller cyklar hela eller delar av skolvägen får en stor del av den rekommenderade dagliga fysiska aktiviteten automatiskt.

Skolvägen är en del av skoldagen med stor möjlighet till lärande.